SALUDA REGIDORA D'ESPORTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop anem recuperant certa normalitat amb la situació sanitària, el Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord, una de les instal·lacions esportives municipals de la ciutat, torna a acollir l’Open Internacional de Twirling Trofeu Ciutat de L’Hospitalet, que arriba a la 8a edició.

Aquesta competició va començar la seva trajectòria a nivell territorial, però la seva consolidació com a gran cita de la modalitat i l’èxit de l’organització van traspassar fronteres i en l’anterior edició va esdevenir un certamen internacional espectacular, amb més de 300 participants de 20 clubs de 5 països.

Vull transmetre els meus millors desitjos per a aquesta edició i agrair als organitzadors el seu esforç, especialment a la Junta Directiva del Club Twirling L’Hospitalet, al personal tècnic implicat, al voluntariat, als esportistes participants i al públic en general. 

 

Maite Revilla Sánchez 

Regidora d’Esports

 

Una vez vamos recuperando cierta normalidad y la situación sanitaria, el Complejo Deportivo Municipal L'Hospitalet Nord, una de las instalaciones deportivas municipales de la ciudad, para acudir al Open Internacional de Twirling Trofeo Ciudad de L'Hospitalet, que llega en la 8ª edición.

Esta competición comenzó su trayectoria a nivel territorial, pero su consolidación como gran cita de la modalidad y el éxito de la organización traspasaron fronteres y la anterior edición se convertió en un espectacular certamen internacional, con más de 300 participantes de 20 clubes de 5 países.

Quiero transmitir mis mejores deseos para esta edición y agradecer a los organizadores su esfuerzo, especialmente a la Junta Directiva del Club Twirling L'Hospitalet, al personal técnico involucrado, al voluntariado, a los deportistas participantes y al público en general.

 

Maite Revilla Sánchez

 

Concejala de Deportes

 

 


MESSAGE SPORTS COUNCILOR

Once we are recovering a certain normality and the health situation, the Municipal Sports Complex L'Hospitalet Nord, one of the city's municipal sports facilities, to attend the City of L'Hospitalet International Twirling Trophy Open, which arrives in the 8th edition .

This competition began its trajectory at a territorial level, but its consolidation as a great event of the modality and the success of the organization crossed borders and the previous edition became a spectacular international event, with more than 300 participants from 20 clubs from 5 countries.

I want to convey my best wishes for this edition and thank the organizers for their efforts, especially the Board of Directors of the Twirling L'Hospitalet Club, the technical staff involved, the volunteers, the participating athletes and the general public.

 

Maite Revilla Sanchez

Councilor for Sports

 

MESSAGE CONSEILLER SPORTIF

Une fois que nous retrouvons une certaine normalité et la situation sanitaire, le Complexe Sportif Municipal L'Hospitalet Nord, l'une des installations sportives municipales de la ville, pour assister à l'Open du Trophée International de Twirling de la Ville de L'Hospitalet, qui arrive dans la 8ème édition .

Cette compétition a commencé sa trajectoire au niveau territorial, mais sa consolidation en tant qu'événement majeur dans la modalité et le succès de l'organisation ont traversé les frontières et l'édition précédente est devenue un événement international spectaculaire, avec plus de 300 participants de 20 clubs de 5 pays.

Je tiens à vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette édition et à remercier les organisateurs pour leurs efforts, en particulier le conseil d'administration du Twirling L'Hospitalet Club, le staff technique impliqué, les bénévoles, les athlètes participants et le grand public.

 

Maïté Revilla Sanchez

Conseiller aux sports