SALUDA REGIDORA D'ESPORTS

M’és grat donar-vos la benvinguda a la 9a edició de l’Open Internacional de Twirling “Trofeu Ciutat de L’Hospitalet”, que, un cop més, es fa al Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord.

 

L’esport és una peça fonamental en l’educació en valors d’infants i joves i, en aquest sentit, Twirling L’Hospitalet —que organitza aquest Trofeu— fa una tasca molt valuosa fomentant l’esperit d’equip, l’esforç i la superació personal: una forma d’entendre l’esport amb la qual l’Ajuntament de L’Hospitalet està plenament compromès. Ara i sempre.

 

La ciutat és un referent nacional i internacional pel que fa al twirling gràcies a entitats com Twirling L’Hospitalet, un gran ambaixador d’aquesta disciplina esportiva i de L’Hospitalet quan participa en competicions fora la ciutat.

 

Agraeixo l’esforç i la dedicació de la Junta Directiva i del col·lectiu de tècnics, voluntaris i  esportistes que hi participen i la fidelitat del públic. A tots us faig arribar els meus millors desitjos.

Estic segura que gaudirem de l’Open i que hi podrem compartir plegats grans moments.

 

Maite Revilla Sánchez

Regidora d’Esports

 


MESSAGE SPORTS COUNCILOR

I am pleased to welcome you to the 9th edition of the International Twirling Open "City of L'Hospitalet Trophy", which, once again, takes place at the L'Hospitalet Nord Municipal Sports Complex.

Sport is a fundamental piece of education in values for children and youth and, in this sense, Twirling L'Hospitalet —which organizes this Trophy— carries out valuable work promoting team spirit, effort and self-improvement : a way of understanding sport to which the L'Hospitalet City Council is fully committed. Now and always.

 

L'Hospitalet is a national and international benchmark in twirling thanks to entities such as Twirling L'Hospitalet, a great ambassador of this sporting discipline, and of L'Hospitalet when it participates in competitions outside the city.

 

I appreciate the effort and dedication of the Board of Directors and the group of technicians, volunteers and athletes who participate and the dedication of the public. I extend my best wishes to all of you.

 

I am sure that we will enjoy the Open and that we will be able to share great moments together.

 

Maite Revilla Sanchez

Councilor for Sports

SALUDA CONCEJALA DE DEPORTES

Me complace daros la bienvenida a la 9ª edición del Open Internacional de Twirling “Trofeo Ciudad de L’Hospitalet”, que, una vez más, tiene lugar en el Complejo Deportivo Municipal L’Hospitalet Nord.

El deporte es una pieza fundamental en la educación en valores de la infancia y la juventud y, en este sentido, Twirling L’Hospitalet —que organiza este Trofeo— realiza una labor muy valiosa fomentando el espíritu de equipo, el esfuerzo y la superación personal: una forma de entender el deporte con la que el Ayuntamiento de L’Hospitalet está totalmente comprometido. Ahora y siempre. 

 

L’Hospitalet es un referente nacional e internacional en twirling gracias a entidades como Twirling L’Hospitalet, un gran embajador de esta disciplina deportiva y de L’Hospitalet cuando participa en competiciones fuera de la ciudad. 

 

Agradezco el esfuerzo y la dedicación de la Junta Directiva y del colectivo de técnicos, voluntarios y deportistas que participan y la entrega del público. A todos os hago llegar mis mejores deseos. 

 

Estoy segura de que disfrutaremos del Open y de que podremos compartir juntos grandes momentos. 

 

Maite Revilla Sánchez

Concejala de Deportes